Säkerhet

Åldersgräns, graviditet och sjukdom

Vi tar emot passagerare från 12 års ålder på våra turer. Vid egen chartrad båt eller RIB-taxi kan vi utefter förfrågan ta emot yngre passagerare och fartanpassa utefter era önskemål.

Vi avråder från att gravida samt personer med rygg- och nackbesvär åker med oss. 

Säkerhet

Innan vi startar turen utförs en säkerhetsgenomgång för alla passagerare. Kommunikation till besättning under färd sker via tecken.

Båten är utrustad med säkerhetsutrustning, exempelvis brandsläckare, nödraketer och första hjälpen samt navigationsutrustning i form av radar och plotter.

Kläder och väder

Vi kör i alla väder förutsatt att det inte finns någon uppenbar säkerhetsrisk. Våra båtar samt gäster är utrustade för att klara allehanda väder. Vi har overaller, googles, mössor och handskar för att alla ska hålla sig känna sig varma och bekväma. Vid avbokning på grund av säkerhetsskäl utgår ingen debitering, dock går det inte att avboka på grund av ”dåligt väder”.

Försäkring

Båt samt passagerare är försäkrade via Atlantica.

Besättning

Vår besättning har minst Fartygsbefäl 8 samt handhavande snabba fartyg.