Våra upplevelser

Vår erfarna besättning älskar att vara på sjön och visa upp skärgården. De har betydande kunskap om skärgårdens alla kända o okända pärlor och självklart utbildade till minst Fartygsbefäl 8 samt handhavande snabba fartyg.